Használati szabályok


Használati szabályok - A könyvtári szolgáltatások igénybevételének módja PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Használati szabályok
A könyvtári szolgáltatások igénybevételének módja
Könyvtárhasználati díjak, térítések
Minden oldal
 

II.

A könyvtári szolgáltatások igénybevételének módja
 

1.   Könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni, könyvtári dokumentumot kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. A tagság érvényessége a beíratkozástól (érvényesítéstől) számított egy év.

2.    Az elveszített olvasójeggyel történő kölcsönzés felelőssége nem a könyvtárat terheli!

3.   Akinek késedelmi díj, egyéb pénzbeli tartozása van, vagy az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint két  héttel lejárt, esetleg bírósági eljárást folytat ellene a könyvtár, az az olvasó nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte.

 

4.   A kölcsönzési határidő könyvek esetén  4 hét. Egy olvasójegyre egy alkalommal összesen hat darab könyvet lehet kikölcsönözni. Folyóiratot, a- legfrissebb szám kivételével – 1 hétre kölcsönzünk, egyidejűleg maximum 10 db-ot. Egy időben 1 db CD-rom és 1 db videokazetta kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő 3 nap.
5.   Olvasótermi, helyismereti anyagot, önkormányzati testületi anyagokat a könyvtár nem kölcsönzi. Indokolt esetben ezek a dokumentumok szombat 12 órától hétfő 8 óráig adhatók kölcsön.

Előjegyzés és könyvtári kölcsönzés
1.         Minden beiratkozott olvasó kérhet a könyvtár állományába tartozó dokumentumokra előjegyzést. Az előjegyzés díjköteles.
2.         A könyvtár állományában nem található dokumentumokat a beiratkozott olvasók kérésére más könyvtáraktól megkérjük. A kért dokumentumokat a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatban megállapítottak szerint lehet használni (pl. csak olvasótermi használat, fénymásolati tilalom stb. )
 

3.         Az előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés lebonyolításáért dokumentumonként térítési díjat kell fizetnie az olvasónak.
Amennyiben csomagolási és postaköltség merül fel, vagy a küldő könyvtár térítést állapít meg, illetve postaköltséget is számláz, ezek a költségek is az olvasót terhelik.

Hosszabbítás
1.             Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati ideje hosszabbítható, amelyekre nincs előjegyzés.
 

2.             A kölcsönzési határidő telefonon és e-mailben  is hosszabbítható.

 

3.             A dokumentum hosszabbítására csak 2 esetben van lehetőség.
 

Késés

 

1.         A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak  késedelmi díjat ki kell fizetni.
2.         A többszöri (három) felszólítás eredménytelensége esetén bírósági eljárást indít a könyvtár (fizetési meghagyás, letiltó végzés), melynek során az összes addig felmerült költség az olvasót terheli (a kölcsönzött dokumentum gyűjteményi értéke, késedelmi díjak, postaköltség, illeték stb. )

Dokumentumok rongálása, elveszése, térítése

 

1.         Amennyiben a kölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítést kell fizetni.
2.         Az elveszett vagy megsérült dokumentum helyett ugyanannak a műnek ugyan az a kiadása térítésként elfogadható. Egyéb esetben a dokumentum gyűjteményi értékét kell megtéríteni (ami adott esetben a teljes mű fénymásolati árát és köttetési költségit is jelentheti).
 

III.

 

Ruhatár

 

Az olvasók kényelme és a könyvtári állomány védelme érdekében az olvasói terekbe táskát bevinni, kabátban tartózkodni nem szabad. Kérjük, vegyék igénybe az ingyenes ruhatárat.
Ne használják mobiltelefonjukat, amíg a könyvtárban tartózkodnak!
  

IV.

 

Számítógép-használat

 

A számítógép-használatra külön szabályzat vonatkozik.
Módosítás dátuma: 2020. január 07. kedd, 14:58
 


A honlap a TÁMOP - 3.2.4/08/01 "Tudásdepó-Expressz" A könyvtári hálózat nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat támogatásával készült.

támoplogo