Por Isten szemében


Por Isten szemében PDF Nyomtatás E-mail

2015. március 6-án, este 6 órakor a Nemzedékek Házában (Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.), a Por Isten szemében c. irodalmi estet tartunk. Bakonyi István író, irodalomtörténész vendége, beszélgetőtársa Saitos Lajos költő, aki Vár c. Fejér megyei irodalmi lap szerkesztőségének és a Vörösmarty Társaságnak is tagja.

 

"MAGAMRÓL szólni háládatlan feladat, mert a jól megírt, s helyére billentett vers a legjobb életrajzi adalék. „Esztendők terhével” hátamon, prózában eleddig egyszer sikerült megfogalmaznom (vélem) a költészet lényegét. Tavasz: az örök természet megújulása, költészet a lélek tavasza – mondottam egykoron, amit azóta is vallok."  - Saitos Lajos

Nőnap alkalmából, a tavasz köszöntésére alkalmából megrendezett esten Saitos Lajos legújabb kötetéből, a Por Isten szemében címűből olvas fel részleteket, irodalomról, költészetről pedig irodalmi sorozatunk házigazdája, Bakonyi István beszélget vele.

A székesfehérvári Vörösmarty Társaság az ország egyik legrégebbi irodalmi közössége. Az ehhez a közösséghez tartozók részesei és felhatalmazott hirdetői egy olyan szolgálatnak, amelyiknek egyik célkitűzése az, hogy a Szózat költője életművét minél többet és többen ismerjük és ismertessük meg. Székesfehérvár, Fejér megye és a régió, de merjük vállalni, a nemzet egyik nagymúltú irodalmi és művészetbarát társasága erre a szolgálatra „szerződött” és ennek a „szívörömnek” a hirdetése a legfőbb célja. A társaság elnöke, Bobory Zoltán, a folyóiratuk, a Vár c. periodika.

Törekvésük, hogy  mind többen csatlakozzanak a társaságukhoz, "legyenek részesei annak a törekvésnek, amivel a magyar irodalom, a művészetek, a nemzeti kultúra, a magyar nyelv soha el nem hanyagolható szent ügyét szolgáljuk. Együtt. Rendületlenül." - Bobory Zoltán.

 

 


A honlap a TÁMOP - 3.2.4/08/01 "Tudásdepó-Expressz" A könyvtári hálózat nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat támogatásával készült.

támoplogo