Szolgáltatások


A könyvtár szolgáltatásai
Tartalomjegyzék
A könyvtár szolgáltatásai
Könyvtárhasználati díjak, térítések
Minden oldal

1.      A könyvtári dokumentumok helybenhasználata. Ez kiterjed minden könyvtári dokumentumra.

2.      Dokumentumok kölcsönzése.
Könyvek, CD-k, videokazetták, időszaki kiadványok.
Kölcsönzési előjegyzés, a kölcsönzési idő meghosszabbítása.
3.      Könyvtárközi kölcsönzés eredetiben vagy másolatban.
4.      Fénymásolás
5.      Fax küldés, fogadás
6.      Számítógép- és internethasználat, nyomtatás
7.      Tájékoztató szolgáltatások
- a könyvtári rendszerről és annak szolgáltatásairól
- szakirodalmi tájékoztatás
- irodalomkutatás
- internetes adatbázisok elérése, használata
- bibliográfia készítés
 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI DÍJAK, TÉRÍTÉSEK
 

Beiratkozási díj adott évre:

 

 
1.  Munkaviszonyban állóknak, önálló jövedelemmel rendelkezőknek                  1000 Ft
2. 16 éven felüli tanulóknak,- felsőoktatási intézmények
nappali tagozatos hallgatóinak                                                                    500 Ft
3.  GYED-en, GYES-en lévőknek, nyugdíjasoknak, munka-
nélkülieknek, a településen lakó vagy a település oktatási
intézményeiben dolgozó pedagógusoknak                                                  500 Ft
4.  16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, közgyűjteményi
és közművelődési  dolgozóknak                                                                 ingyenes

 

Késedelmi díjak

 

 

1.  Könyvek és folyóiratok esetén naponta és dokumentumonként                     5 Ft

2.  CD-lemezek és videofilmek esetén naponta, dokumentumunként                  50 Ft

Kiküldött felszólítás esetén a késedelmi díjhoz 100 Ft
posta- és nyomtatványköltség is járul

 

Előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés :

 

A szolgáltatás igénybevételének díja                                                            100 Ft/alkalom
amely magába foglalja az értesítés költségét.
Ha a kért dokumentumért a küldő könyvtár térítést állapít meg,
vagy postaköltség merül fel, annak költsége is az olvasót terheli.
 

Térítéses szolgáltatások díjai

 

 

Fénymásolás                                                                      A/4-es oldal    25 Ft

 

                                                                                       A/3-as oldal    50 Ft

Elveszett olvasójegy pótlása                                                                        100 Ft

Számítógép- és internethasználat óránként                                                    300 Ft

 

Szöveges oldal nyomtatása                                                                          30 Ft/oldal
Kép nyomtatása                                                                                        150 Ft/oldal
Színes nyomtatás                                                                                      300 Ft/oldal
Fax küldése
22-es körzetbe                                                                                         150 Ft/oldal
egyéb belföldi körzetbe                                                                             250 Ft/oldal

külföldre                                                                                                  500 Ft/oldal
Fax fogadása                                                                                            100 Ft/oldal

Szkennelés                                                                                              100 Ft/ oldal

 

 

 


A honlap a TÁMOP - 3.2.4/08/01 "Tudásdepó-Expressz" A könyvtári hálózat nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat támogatásával készült.

támoplogo