Klausz Gábor Könyvtár

Információk

Telefonszám: 22/570-067
Email: gardteka@gmail.com
Cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.
Facebook oldalunk

Nyitvatartás

Hétfő - 13-18
Kedd 8-12 13-18
Szerda - 13-18
Csütörtök 8-12 13-18
Péntek - 13-18
Szombat 8-12 -

Megközelíthetőség

Gyalogosan a Polgármesteri Hivataltól kb. 1 percre.

További információk

Kapcsolódó rendezvények

A Klausz Gábor Könyvtár (korábban Gárdonyi Géza Könyvtár) a Gárdony Város fenntartásában működő Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ egyik legnagyobb tagintézménye. 2018-ban teljes felújításon esett át a könyvtár, melynek homlokzatán azóta már az új nevünk szerepel. Névadónkról – a 2012-ben elhunyt Klausz Gáborról – aki az intézmény korábbi vezetője is volt, valamint könyvtáros, lokálpatrióta, Gárdony Város Díszpolgára – bővebben itt olvashat.

Számítógépek
Hat korszerű számítógép

Könyvtárunkban közel 35.000 dokumentum közül válogathatnak olvasóink, melyek csaknem teljes egészében a kölcsönzőtérben, szabadpolcos rendszerben találhatóak.

A kölcsönzőtér meglévő fizikai adottságaihoz igazodva igyekeztünk jól elkülöníthető, nagyobb állományrészeket kialakítani.

 • A felnőtt részlegben a kortárs és klasszikus szerzők szépirodalmi művei mellett minden tudományág fontos, közérdeklődésre számot tartó szakirodalma megtalálható.
 • Kiemelések - mint például a romantikus könyvek, krimik, történelmi regények, fantasztikus könyvek, középiskolai kötelező olvasmányok, - segítik a válogatást.
 • Gyermek és ifjúsági könyveink a fiatalabb olvasóink számára kialakított olvasósarokban találhatóak.
 • Olvasórészen találhatók a kézikönyvek, valamint a folyóiratok, melyek régebbi számai szintén kölcsönözhetőek.
 • A kényelmes és hangulatos zenesarokban az új reneszánszát élő bakelitlemez gyűjteményünk hallgatására van lehetőség.
 • Hat korszerű számítógép áll látogatóink rendelkezésére, melyek az információszerzés mellett, irodai munkavégzésre, tanulásra, szórakozásra is alkalmasak.
 • Az épület előtt kialakított olvasóterasz – kedvező időjárási viszonyok esetén – ideális találkozási hely, ahol – akár egy kávé mellett – beszélgetésre, újságolvasásra, wifi-használatra, feltöltődésre nyílik lehetőség.

A Gárdony várossal és a Velencei-tóval kapcsolatos könyveket, anyagokat kiemelten kezeljük, és külön polcon tartjuk őket.

A környezettudatosság, egészséges életmód, fenntartható élet témakörök irodalmát minél szélesebb körben szeretnénk elérhetővé tenni.

A rendelkezésünkre álló állománygyarapításra fordítható összegeket igyekszünk a könyvtárhasználók igényeihez igazodva felhasználni. A gyarapítás túlnyomó része vásárlás útján történik, mely során a kortárs és klasszikus, magyar- és világirodalmi művek közül válogatunk.

A könnyedebb „szórakoztató” irodalom mellett a „komolyabb” irodalmi műveket is igyekszünk olvasóink figyelmébe ajánlani. Gyakran kapunk újszerű, nemrégiben megjelent könyveket is olvasóinktól, melyekről előzőleg mindig egyeztetünk.

Igen népszerű a „Könyvtárközi kölcsönzés” szolgáltatásunk is, melynek keretében a könyvtárunkban nem fellelhető dokumentumokat, a könyvtári rendszer más szereplőitől (elsősorban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtártól) kérjük kölcsön.

A jeles napokhoz, évfordulókhoz kiállításokat, könyvajánlókat készítünk. Kirakatunkat e szerint rendezzük. Kisebb rendezvényeket, játszóházat, irodalmi foglalkozást, könyvtárismereti órákat, író-olvasó találkozókat gyakran tartunk az olvasótérben. Nagyobb rendezvényekenek a társintézményeink adnak helyszínt szinte egész évben.

Könyvtárosaink szívesen segítenek az eligazodásban és bármilyen témához kapcsolódó tájékoztatásban.

A könyvtár szolgáltatásai

1.      A könyvtári dokumentumok helybenhasználata. Ez kiterjed minden könyvtári dokumentumra.

2.      Dokumentumok kölcsönzése. Könyvek, CD-k, időszaki kiadványok. Kölcsönzési előjegyzés, a kölcsönzési idő meghosszabbítása.

3.      Könyvtárközi kölcsönzés eredetiben vagy másolatban.
4.      Fénymásolás
5.      Bakelit lemez hallgatás.
6.      Számítógép- és internethasználat, nyomtatás
7.      Tájékoztató szolgáltatások
- a könyvtári rendszerről és annak szolgáltatásairól
- szakirodalmi tájékoztatás
- irodalomkutatás
- internetes adatbázisok elérése, használata
- bibliográfia készítés

Használati szabályok

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele

 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő – magyar és külföldi – állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja és betartásukra kötelezettséget vállal.

A könyvtárhasználót beiratkozás díj megfizetése nélküli beiratkozással (regisztrációval) illetik meg a következő alapszolgáltatások

 1. könyvtárlátogatás
 2. a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata 
 3. az állományfeltáró eszközök használata
 4. információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 
 5. A 1. pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással, illetve az adott évben érvényes beiratkozási díj megfizetésével vehetők igénybe.
 6. Beiratkozáskor a kitöltött adatlapon a beiratkozónak – a vonatkozó törvény szerint – a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (Mindemellett kérjük beiratkozó olvasóinkat, hogy statisztikai és könyvtárhasználati elemzések érdekében - önként szíveskedjenek közölni munkahelyük adatait és foglalkozásukat is.). Az olvasó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét.
 7. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák, valamint könyvtári elemzések készítésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki az adatközlő beleegyezése nélkül.
 8. . „A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.” /1997. évi CXL. 57.§ 2. /. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie a levelezési címét. A változások közlésének elmulasztásából eredő költség a könyvtárhasználót terheli.
 9. A beiratkozási díj egy évre (365 napra) szól. Nem kell beiratkozási díjat fizetniük a 16 éven aluliaknak, a 70 éven felülieknek, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozóknak, valamint azoknak a könyvtárlátogatóknak, akik csak az 1. pontban felsorolt szolgáltatásokat, valamint a számítógép- és Internet használatot kívánják igénybe venni. Az olvasójegy másnak át nem adható, az esetleg ebből adódó visszaélésekből származó károkért a olvasójegy tulajdonosa felel.
 10. Az általános és középiskolai tanulók esetében a beiratkozás csak jótállási nyilatkozat aláírásával történhet. A jótállás visszavonásig érvényes.
 11. Az ingyenes ruhatár igénybevétele kötelező. Az olvasói térbe jegyzeteléshez szükséges eszközöket és személyes iratokat, értékeket tartalmazó kisméretű táskát lehet bevinni.

Képgalériák
© 2020 Gardonykultura.hu - Minden jog fenntartva! - design by Karma