Települési értéktár

Kapcsolódó rendezvények

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szólókormányrendelet lehetővé tette a helyi közösségek számára a magyar nemzeti értékek és hungarikumok összegyűjtését, azonosítását, nyilvántartásba vételét, s mindezek alapján az eddigieknél hatékonyabb őrzésüket, védelmüket. A településeken, így városunkban is e rendelet értelmében alakult meg a Helyi Értéktár Bizottság, melynek tagjai: Csordás Lajos, Gecséné Dr. Tar Imola, Marczell Kolos, Ocsenás Katalin, Szabó Zsolt.

A települési értéktár a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. Kulcsfontosságú feladata a település természeti környezetének, az épített örökségének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, kulturális értékeinek, hagyományainak és új kezdeményezéseinek bemutatása, továbbá helyi személyiségek munkásságának megismertetése is. Fontos egy-egy helyi közösség speciális értékeit meglátni és megláttatni, hiszen ezek az értékek közérdeklődésre tartanak számot, egyediek, óvandóak.

Aki kézbe veszi, s lapozgatja e kiadványt, láthatja megőrzésre méltó értékeinket. Ezen értékek felismerése, gondozása és továbbörökítése kiemelkedően fontos a település életében, mivel az értékmentő munka mellett jelentős a közösségformáló és összetartó hatása is. Szeretnénk, az itt összegyűjtött értéktár erősítené az itt élő emberek identitástudatát, és motivációt nyújtana Gárdony város szeretetére, természeti-, történeti-, kulturális értékeinek és más emberek munkájának megbecsülésére. Elsősorban azoknak szól, akik kíváncsiak településünk múltjára, a régi időkre, tradícióinkra és azokra a tárgyi, szellemi értékekre, melyeket örökül kaptunk. De igazából Gárdony valamennyi lakójának szól, hiszen minden itt élőnek illik ismernie a település értékeit, hagyományait, hogy aztán át tudja adni ezeket az ismereteket gyerekeinek, a fiatalabb generációnak. Elvünk, hogy értékeinket fel kell ismernünk, össze kell gyűjtenünk és ki kell alakítani a közösségekben a befogadásukra, továbbadásukra való igényt.

Képgalériák
© 2020 Gardonykultura.hu - Minden jog fenntartva! - design by Karma