Helytörténeti katalógus

Sorszám: 74
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat:
Térkép:
Kivágat: cikkgyűjtemény a LAP című helyi újságból / 9 fénymásolt lap
jelzete: 74/2020/1-9
Szerző: Jager Márta
Kapcsolódik-e: 74/2020/1. Vajki György dinnyési síremléke, 74/2020/2 Dabóczy Mihály Verekedő kakasok c. agárdi szobráról, 74/2020/3 Bory Jenő Tó tündére című agárdi szobráról, 74/2020/4 Laborcz Ferenc Fürdőző fiúk című gárdonyi domborművéről, 76/2020/5 Laborcz Ferenc Vízbelépő nő című agárdi szobráról, 74/2020/6 Laborcz Ferenc: Kozmikus formák című agárdi szobrairól, 74/2020/7 Huszár Imre agárdi szarvas szobráról, 74/2020/8 Kerényi Jenő Szocialista művészet című kétalakos szobráról, 74/2020/9 Huszár Imre (a cikk Juhász Imrének írja tévesen) Fürdőző nő és Palotai Gyula Fésülködő nő című szobráról
Cím: Szobraink (sorozatcím)
Kiadó:
Év (keletkezés ill. kiadás): 1992-1993
Téma: szobrok
Tárgyszavak: szobrok, szarvas szobor, Fésülködő nő, Tó tündére, Vízbelépő nő, Viaskodó kakasok, Fürdőző fiúk, Szocialista művészet, Kozmikus formák
Személyek: Vajki György, Dabóczy Mihály, Bory Jenő, Laborcz Ferenc, Huszár Imre, Kerényi Jenő, Palotai Gyula
Rögzítés dátuma: 2020/6/18
Hagyatékozó neve: KG
Sorszám: 75
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat:
Térkép:
Kivágat: cikkgyűjtemény a Mi Újság? című helyi lapból illetve 1 cikk a LAP c. helyi újságból/ 31 lap/A4-A5
jelzete: 75/2020/1-31
Szerző: Szilvágyi Irén
Kapcsolódik-e:
Cím: Házak, emberek, története (sorozatcím)
Kiadó:
Év (keletkezés ill. kiadás): 1999-2001
Téma: Agárd régmúltja
Tárgyszavak: Nádasdy-kastély (75/2020/1), Nádasdy-uradalom (75/2020/9), Nádasdy-könyvtár, gőzeke-verseny (1882), Bóné Kálmán és a Bóné család (75/2020/2), Nádasdy-obeliszk (75/2020/3, 75/2020/6), agárdi vár (75/2020/3), halászat, szigogy (75/2020/4), Cserepes elnevezés (75/2020/4), halászati jog (75/2020/9), Velencei-tavi Halászati Társulat (75/2020/4), Singhoffer cég (75/2020/4), Nádasdy-féle parcellázás (75/2020/5), Nádasdy-féle Fürdő- és Sportegyesület (75/2020/5), mintaházak (75/2020/5), Vas utca (75/2020/5), Török Bálint utca (75/2020/5), Tél utca (75/2020/5), török kor (75/2020/7), pákozdiak Gárdonyban a török korban (75/2020/7), Dinnyés a török korban (75/2020/7), Dinnyés 1787-ben (75/2020/8), komáromi jezsuita rendház mint birtokos 1637-84 (75/2020/7, 75/2020/26), népszámlálás 1784-87 (75/2020/8), Gárdony 1787-ben (75/2020/8), vízimalom (75/2020/9), kocsma 1850-es évek (75/2020/9, 75/2020/11), Nádady-örökösök (75/2020/10), Magyar Lovaregylet (75/2020/10), szőlőművelés régen (75/2020/11), Belátó és Belső tér dűló Agárdon (75/2020/11), gárdonyi bor (75/2020/11), agárdi kápolna (75/2020/14, 75/2020/16), gárdonyi katolikus templom (75/2020/15), Gárdonyi Templomépítő Bizottság (75/2020/15), Gárdonyi Hölgybizottság (75/2020/15), gárdonyi katolikusok (75/2020/16), járdaépítés Agárdon 1930-as évek (75/2020/17), dinnyési katolikus templom (75/2020/18), Vajky György sírja (75/2020/18), gárdonyi református templom (75/2020/19), összeírások (75/2020/21), zsidók (75/2020/21), Velencei-tavi Újság 1938 (75/2020/22, 75/2020/31), zsidók (75/2020/21), tóvíz gyógyító hatása (75/2020/22), családi címerek (75/2020/23), egyesületek (75/2020/24), Református Jótékony Nőegyesület (75/2020/24), Gárdonyi Levente Egyesület 1926 (75/2020/24), Református Keresztény Ifjúsági Egyesület 1932 (75/2020/24), katolikus Leánykör 1933 (75/2020/24), katolikus Legényegylet 1933 (75/2020/24), Gárdonyi Önálló Iparoskör 1938 (75/2020/24), Gárdonyi Gazdakör 1937 (75/2020/24, 75/2020/31), Polgári Lövész Egylet 1930 (75/2020/24), Gárdonyi Fürdőegyesület (75/2020/24), adonyiak pere 1743 (75/2020/26), hornyákok (75/2020/26), Bikavölgyi széna (75/2020/26), székesfehérvári keresztesek 1193 (75/2020/27), csuti prépostság 1264 (75/2020/27), "terra Agárd" 1275 (75/2020/27), agárdi Strand szálló (75/2020/28), Zsemley-féle Aranysas Pensio (75/2020/28), Pajor hentes (75/2020/28), Nyakas bolt (75/2020/28), Puha Kálmán fűszerkereskedése (75/2020/28), építőanyag kereskedők (75/2020/28), vízgyűjtő terület (75/2020/30), gárdonyi népművészeti ház, Velencei-tavi Országos Szövetség (Vetosz), népművészet (75/2020/31),
Személyek: Károly János agárdi pap, történetító (75/2020/1, 75/2020/16, 75/2020/29), Daniss Zsigmond agárdi pap 1860 körül 75/2020/29), Gárdonyi Géza (75/2020/1, 75/2020/13, 75/2020/29), Ziegler Sándor (75/2020/1), Nádasdy család (75/2020/23), Nádasdy Lipót 75/2020/6, 75/2020/9, 75/2020/11, 75/2020/14, 75/2020/16, 75/2020/20), Forray Julianna (75/2020/3, 75/2020/6, 75/2020/20, (75/2020/23), Forray család (75/2020/23), Nádasdy Ferenc (75/2020/1, 75/2020/10, 75/2020/11, 75/2020/25),I. Nádasdy Tamás 1837-1856 (Ferenc testvére) (75/2020/12), II. Nádasdy Tamás (75/2020/10), Nádasdy Tamásné Weincheim (Wencheim) Mária (75/2020/10), ifj. Nádasdy Ferenc (75/2020/10), Nádasdy Ilona (75/2020/10), Nádasdy Katalin (75/2020/10), Nádasdy Mária (75/2020/10), Nádasdy Pál (75/2020/10) Nádasdy László (75/2020/10), Kemény Gábor miniszter (75/2020/1), Zichyek (75/2020/1), Odescalchy herceg (75/2020/1), Puskás Ferenc feltaláló és Horner István (75/2020/1), Bóné Kálmán és a Bóné család (75/2020/2, 75/2020/23), Bóné Géza (75/2020/23), Terei György régész (75/2020/3), Kőnig Frigyes (75/2020/3), Fényes Elek 1851 (75/2020/4, 75/2020/21), Pesty Frigyes (75/2020/21) Hermann Ottó (75/2020/4), Gestetner testvérek halászbérlők (75/2020/4), Széchenyi István (75/2020/6), Waldstein János (75/2020/6), Várdai Mihály birtokos 1543 előtt (75/2020/7), Bakith Pál birtokos 1581 (75/2020/7), Istváni Ambrus 1582 (75/2020/7), Csóri Máté 1582 (75/2020/7), Peregdi Gergely 1582 (75/2020/7), Bíró Demeter 1582 (75/2020/7), Kis Balázs 1582 (75/2020/7), Bényi Miklós (75/2020/7), Jakusith-pasa 1637 (75/2020/7), Somogyi József és Péter halászbérlők 1850 (75/2020/9), Freindl Ferenc gárdonyi kocsmabérlő 1853-57 (75/2020/9), László István malombérlő 1854-57 (75/2020/9) Mátyók Zsigmond (75/2020/11), Babay Kálmán író XIX. sz (75/2020/13), Bóné Rudolf festő XIX-XX. század (75/2020/13), Csóka István festő (75/2020/13), Farkas József teológus (75/2020/13), Hesz János Mihály festő (75/2020/14), Gárdony Alfréd (75/2020/15), Deres Istvánné (75/2020/15), Dobosi Ferenc lelkész (75/2020/15), Goszleth Lajos építészmérnök (75/2020/15), Szilassy Antal ácsmester (75/2020/15), Markovits Sándor építési vállalkozó (75/2020/15), Palka József üvegfestő (75/2020/15), Doroszlai Béla esperes, Heller András főszolgabíró (75/2020/15), Ürményi Miksa földbirtokos (75/2020/16) Ürményi József földbirtokos (75/2020/23), Ürményi család (75/2020/23), Farkas Imre agárdi pap, később püspök 1814-16 (75/2020/16), Czirákyak (75/2020/16), Esterházyak, (75/2020/16), Meszlényiek (75/2020/16), Gárdonyi Lajos református tanitó 1938 (75/2020/17), Vajky György felsőörsi prépost 1824 (75/2020/18), Simonyi Pál nagyprépost 1824 (75/2020/18), Kutassy József özvegye (75/2020/18), Pauer János (75/2020/18), Molnár Tibor építészmérnök (75/2020/18), Meszlényi János szolgabíró 1782 (75/2020/19), Hrabovszki Gáspár esküdt 1782 (75/2020/19), Német Péter táblabíró 1782 (75/2020/19), Szalai János pázmándi plébános 1782 (75/2020/19), Magyary család 1851 (75/2020/21), Kaszap család 1851 (75/2020/21), Kovács család gárdonyi birtokos 1851 (75/2020/21), Bóné István bíró 1864 (75/2020/21), József főherceg 1938 (75/2020/22), Széchenyi Viktor főispán 1938 (75/2020/22), Griger Miklós apát, országgyűlési képviselő 1938 (75/2020/22), Kisrákói Tibor ügyvéd 1938 (75/2020/22), Simon Sándor orvos, egyetemi tanár 1938 (75/2020/22), Richter Margit védőnő 1938 (75/2020/22), Fái Géza 1938 (75/2020/22), Sternthall Ferenc 1743 adonyi birtokos (75/2020/26), Adorián György adonyi birtokos (75/2020/26), Ribics Xavér Ferenc jezsuita rendház főnök 1743 (75/2020/26), "agárdi" Zakalus János 1462 (75/2020/27), Deutsch Miksa építőanyag kereskedő (75/2020/28), Schusdek és Vajda fakereskedők (75/2020/28), Császár István ács, Balogh testvérek építési vállalkozók (75/2020/28), Nyakas István bolttulajdonos (75/2020/28), Puha Kálmán fűszer és csemegekereskedő (75/2020/28), Pajor Lajos agárdi hentes (75/2020/28), Sigray István birtokos (75/2020/24, 75/2020/31), Antal Dezső építész (75/2020/31), Latabár Károly iparmúvész (75/2020/31),
Rögzítés dátuma: 2020/6/18
Hagyatékozó neve: KG
Sorszám: 76.
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat:
Térkép:
Kivágat: Gárdony című lap egyszeri különkiadás a várossá válás alkalmából /8 old/ A4
jelzete: 76/2020
Szerző:
Kapcsolódik-e:
Cím: Gárdony
Kiadó: Gárdony Város Tanácsa
Év (keletkezés ill. kiadás): 1989
Téma: A városi címet elnyert település bemutatása
Tárgyszavak: településtörténet, könyvtár, kábeltévé, polgármesteri interjú, Kék Tó hirdetés, iskolások, telefon, Agárd Hotel hirdetés, Gázszer hirdetés, termálfürdő, vízisport, Gárdonyi Géza-emlékház, Agárdi Medosz SE, Agrokomplex hirdetés, Parkerdő sportközponttá válása, tenisz, diáksport, VIB, Gárdonyi Általános Iskola, Velencetours hirdetés,
Személyek: Mekis János, Szabó Zoltán, Mészáros Antal polgármester, Orbán Zoltán, Kovács Zoltán kajak-világbajnok, Nyári testvérek vitorlázók, Kapócs Anikó evezős, Házi Zsuzsa evezős, Beimli Judit evezős, Bodoki Erika evezős, Rockenbauer Gabriella evezős , Maróthy Tibor evezős, Litkey Botond vitorlázó, dr. Bodnár Gábor orvos tenisz szakosztályelnök, Fenyves Péter, Ferenczy Zoltán, Sárosdi Gábor, Vígh András újhságíró, Cserti Jenő iskolaigazgató, Kovalcsik Katalin újságíró, Zsohár Melinda újságíró
Rögzítés dátuma: 2020/6/18
Hagyatékozó neve: KG
Sorszám: 77
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat:
Térkép:
Kivágat: kivágat/ Fejér Megyei Hírlap 1979. jan. 9
jelzete: 77/2020
Szerző: Mohai János
Kapcsolódik-e:
Cím: Az öregek támogatása
Kiadó:
Év (keletkezés ill. kiadás): 1979
Téma: idősgondozás
Tárgyszavak: szociálpolitikai bizottság, idősgondozás, rászorultak
Személyek: Sziráczky Ferencné szociális ügyintéző
Rögzítés dátuma: 2020/6/18
Hagyatékozó neve:
Sorszám: 78
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat:
Térkép:
Kivágat: kivágat/Fejér Megyei Hírlap 1980. máj. 14.
jelzete: 78/2020
Szerző:
Kapcsolódik-e:
Cím: Választási gyűlések
Kiadó:
Év (keletkezés ill. kiadás): 1980
Téma: választások
Tárgyszavak: országgyűlési és tanácsi választások
Személyek: Barts Oszkárné jelölt
Rögzítés dátuma: 2020/6/18
Hagyatékozó neve:
Sorszám: 79
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat:
Térkép:
Kivágat: kivágat FMH 1980. V. 29
jelzete: 79/2020
kategória: 
Szerző:
Kapcsolódik-e:
Cím:
Kiadó:
Év (keletkezés ill. kiadás): 198
Téma: tanácstagok és VB-tagok
Tárgyszavak: tanácstagok, végrehajtó bizottság
Személyek: Novák György, Tényi Lajos, Szabó Lászlóné, Szabó Györgyné, Laimszider Teréz, Dénes László, Járányi istván, Pucsek Gyuláné, Fekete Imréné, Vizinger Lászloné, Nagy Antal, Jelinekné Kondor Éva, Plasek Józsefné, Derecskei Dániel, Bori Józsefné, Babirák Márton, Juhász József, Fazekas János, Németh Lajosné, Kovács Vendel, Cziczó Lajos, Simon László, Ribiánszky László, dr. Kocsis Antal, Kovács Miklósné, Ódor Istvánné, Magyar István, Kristyák Györgyné, Ódor József, Fierpasz Károly, Bozsó József, Sziládi László, Mészáros Antal, dr. Springer Ferenc, Pongrácz József, Varga Vilmos, Dányádi Károly, Hosszú Sándor, Kajtor Józsefné, Rádai Ágnes, László Józsefné, Varga János, Németh ferencné, Kántos István, Kugler László, Verebes Tibor, Kalló János, Lipták Mihály, Farkas István, Molnár Ferencné, Kolozsi János, rd. Czuppon Imre, Nagy Imre, Dindli gyula, Németh Ilona, Tóth Ferenc, Nagy József, Bicsák Ernő, Teker István, Ifjú Nagy István Papp Szilveszterné VB-tagok: Mészáros Antal tanácselnök, Dányádi Károly elnökhelyettes, dr. Gál Gyula titkár, Fazekas János, Dénes László, Járányi István, Simon László, Sziládi László, Jelinekné Kondor Éva, Lipták Mihály, Németh Ilona
Rögzítés dátuma: 2020/6/18
Hagyatékozó neve:
Sorszám: 80
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat:
Térkép:
Kivágat: kivágat fénymásolva /Oberkarnten c. osztrák lap 1992.IX.3.
jelzete: 80/2020
Szerző: Christine Weeber
Kapcsolódik-e:
Cím: In Kultur und Wirtschaft neue Ehrfarungen Sammeln
Kiadó:
Év (keletkezés ill. kiadás): 1992
Téma: kultúra, testvérvárosi kapcsolatok
Tárgyszavak: Kirchbach testvérváros
Személyek: Bori Sándor, Erdei katalin, Hajsó Gusztáv,
Rögzítés dátuma: 2020/18
Hagyatékozó neve: KG
Sorszám: 55
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat: sokszorosított gépirat/29 lap + borító/ A4
Térkép:
Kivágat:
jelzete:
kategória: 
Szerző:
Kapcsolódik-e:
Cím: Beszámoló a Velencei-tavi Fejlesztési Program végrehajtásáról 1971-74. évi megvalósult fejlesztések és az 1975. évi program
Kiadó: VIB
Év (keletkezés ill. kiadás): é. n. / kb. 1975
Téma: Velencei-tó környékének aktuális fejlesztései
Tárgyszavak: víztározók, partszabályozás, vízminőség, VITUKI kutatóállomás, parkosyítás, erdősítés, regionális vízmű, csatornázás, vezetékes ivóvíz, közúthálózat, strandférőhely, ifjúsági turizmus, IV. ötéves terv, halgazdálkodás, MOHOSZ, velencei Gyógypedagógiai Intézet áttelepítése, VVSI tornacsarnok (1974), vízisport iskola, strand, hírközlés, vasútállomások, ellátás, gárdonyi kökltségvetési üzem, természetvédelmi terület, zagytér, tóbiológia, üledék,
Személyek:
Rögzítés dátuma: 2020/6/10
Hagyatékozó neve: KG
Sorszám: 56
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat: sokszorosított gépirat/10 lap/A4
Térkép:
Kivágat:
jelzete:
kategória: 
Szerző:
Kapcsolódik-e:
Cím: A velencei-tavi üdülőkörzet VI. ötéves tervi fejlesztési koncepciója
Kiadó: VIB
Év (keletkezés ill. kiadás): 1979
Téma:
Tárgyszavak: vízminőség javítás, üdülőférőhely, közműhálózat fejlersztés, ivóvíz, szennyvíz, elektromos hálózat, vendéglátóipar lemaradása és fejlesztése, erdőtelepítés, fásítás, vízisport, horgászat, termálfürdő, közlekedés, hajózás tervezett fejlesztése, SZOT nagyüdülők,
Személyek:
Rögzítés dátuma: 2020/6/10
Hagyatékozó neve: KG
Sorszám: 57
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat: gépiratos tanulmányok 3 db + térképek 9 db
Térkép:
Kivágat:
jelzete: 57/2020/1-12
kategória: 
Szerző: Bukovszky György
Kapcsolódik-e: 12 db sorszámozott dokumentum 57/2020/1-7. számon leltározva
Cím: Velencei-tó terelőgát tanulmányterv
Kiadó: Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság
Év (keletkezés ill. kiadás): 1967
Téma: A Velelencei-tó nyugati felébe tervezett, vízcserélődést segítő terelőgát építésének terve
Tárgyszavak: vízcsere, terelőgát, tómeder, hidrológia, halászat, nádgazdaság, madárvilág, üdülőterület, természetvédelem, Császárvíz, vízhozam, zsilip, vízi műtárgyak,
Személyek: Bukovszky György, Apperl Sándor, Knézy László, Fóris Gyula, Springer Ferenc, Kotsis János, Kárászi Kálmán, S. Szabó Ferenc, Mohos Pál, Győry Jenő, Sallay Béla
Rögzítés dátuma: 2020/6/10
Hagyatékozó neve: KG
Sorszám: 58
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat: gépiratos tanulmányok és műszaki térképek 7 dossziéban + 3 oldal összefoglaló /A4
Térkép:
Kivágat:
jelzete: 58/2020/1-7
kategória: 
Szerző:
Kapcsolódik-e: 1. dosszié: A tó minőségi állapotát közvetlenül befolyásoló tényezők 58/2020/1 (7 lap összefoglaló leírás - 1 lap jelmagyarázat, 10 lap műszaki térképek a vízgyűjtő területről, 13 lap táblázatok 2. dosszié: A Velencei-tó és vízgyűjtő területe jeléenlegi vízgazdálkodási területeinek ismertetése 58/2020/2 (4 lap összefoglaló, ezzel együtt összesen 75 db sorszámozott melléklet, műszaki rajzok, táblázatok vízhozamokról, 1973 és 1974 évi csapadékról, vízfolyások vízgyűjtő területeiről, közte a 65. és 66. melléklet az agárdi vízmérce 1973 és 1974 évi adatai) 3. dosszié: A vízfolyások minőségi feltárása 58/2020/3 (14 db sorszámozott dokumentum, köztük 6 lap összefoglaló) 4. dosszié: Eddig feltárt szennyező források kibocsátott szennyvizeinek vizsgálata 58/2020/4 (23 db sorszámozott dokumentum + összegoglaló leírás) 5. dosszié: A tó vízminőségvédelme érdekében javasolt intézkedések 58/2020/5 (2 db sorszámozott dokumentum: leírás+ színes térkép a szennyvízxcsatornázás főműveiről) 6. dosszié: A Velencei-tóba ömlő vízfolyások és azok vízgyűjtő területén javasolt intézkedések (13 db sorszámozott dokumentum , közte összefoglaló és agárdi, gárdonyi vízfiolyások hossz-szelvény rajzai, átereszek műszaki rajzai) 7. dosszié: Költségelőirányzatok, fejlesztések (2db sorszámozott dokumentum)
Cím: III. kötet - A Velencei-tó vízminőségvédelmi regionális terve
Kiadó: OVH Vízkészletgazdálkodási Központ
Év (keletkezés ill. kiadás): 1974
Téma: vízgygyűjtő terület, vízminőség, vízszennyezés
Tárgyszavak: vízgygyűjtő terület, vízminőség, vízszennyezés, vízellátás, vízbázis, Császár-víz, halobitás, trofitás, szaprobitás, toxikusság, Burján-árok, Rovákja-patak, Bella-patak, Csontréti-patak, Vereb-Pázmándi-vízfolyás, Gárdonyi-vízfolyás, Brajnovics-árok, Bikavölgyi vízmű, Zámolyi tározó, szennyvízcsatornázás, partfal, csónakkikötő, mederkotrás, hínárirtás
Személyek: Dr. Felföldi Lajos mérnök VITUKI, Gebhardt József mérnök OVH
Rögzítés dátuma: 2020/6/11
Hagyatékozó neve: KG
Sorszám: 59
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat: levél/1 lap/ A4
Térkép:
Kivágat:
jelzete: 59/2020
kategória: 
Szerző: Erdős Ferenc levéltárigazgató
Kapcsolódik-e:
Cím:
Kiadó:
Év (keletkezés ill. kiadás): 1999.
Téma: agárdi Nádasdy-obeliszk
Tárgyszavak: Nádasdy család, obeliszk, Agárd, temető
Személyek: Nádasdy Lipótné Forray Julianna, Nádasdy Ferencné Zichy Ilona, Nádasdy Ferenc, Nádasdy Tamás
Rögzítés dátuma: 2020/6/16
Hagyatékozó neve: KG© 2020 Gardonykultura.hu - Minden jog fenntartva!