In memoriam Klausz Gábor

Gárdonyi Újság - Gárdony közéleti havilapja (II. évfolyam 1. szám 2012. január)

„Kiket szeretünk, mindenben ott vannak
— bármit teszünk és bármit nem teszünk
— bennünk élnek, s míg élünk, meg nem halnak,
és tőlük teljes csak az életünk.”

(Részlet Móra Magda — Klausz Gábor édesanyja — Szeretet című verséből)

Klausz Gábor

Klausz Gábor Székesfehérvárott 1956. március 12-én született, ahol gyermekkorát és iskolás éveit is töltötte. 1979. júniusában a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán könyvtáros-magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári diplomát, a Szegedi Tudományegyetemen 2002-ben informatikus-könyvtáros diplomát szerzet. A munka mellett is folyamatosan tovább képezte magát.

Klausz Gábor első munkahelye 1979. augusztus 16. napjától 2000. szeptember 30-ig városunk könyvtára volt, ahol vezetőként kezdett dolgozni. Az ő elhivatottságának és fiatalos lendületének eredményeként jött létre a város lakói és üdülői körében oly népszerű, sokoldalú olvasói igényt kielégítő könyvtári szolgáltatás.

2000. október 1-tö1 2009. december 4-ig a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese és olvasószolgálati vezetője volt.

2010. május 1. napjától szakmai munkája ismét városunkhoz kötötte. Az újonnan létrehozott Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ élén, annak működése során legfőbb törekvése a helyi és nemzeti hagyományaink, természeti és kulturális értékeink megismertetése és megőrzése volt. Munkatársai számíthattak megbízhatóságára, segítőkészségére.

Klausz Gábor 1983. óta élt Agárdon családjával, tanítónő feleségével és két - ma már felnőtt - gyermekével.

Lakóhelyi közösségének szolgálatát könyvtárosi hivatásának magas színvonalú ellátása mellett folyamatosan végezte, 8 évig szerkesztette az Önkormányzati Lapot, aktívan részt vett a város kulturális rendezvényeinek szervezésében. Feleségével alapító tagja és közreműködője volt a helyi Alborada Kórusnak, amelynek fejlődését szívén viselte, lelkes munkájával mindvégig segítette.

Munkássága elismeréseként 1983-ban Miniszteri dicséretben, 2003-ban Gárdony Város Önkormányzatától ,,Művelődésügyért" kitüntetésben részesült.

Az 1990. évi rendszerváltás óta a választópolgárok bizalmát élvezve önkormányzati képviselőként, 2002-töl alpolgármesterként dolgozott városáért. Döntéseit lokálpatriótaként megalapozottan, józan körültekintéssel hozta meg.

EIkötelezett szakmai és közéleti munkásságával kivívta a szűkebb és tágabb környezetében élő emberek bizalmát és szeretetét.

Klausz Gábor 2012. január 9-én, életének 56. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Január 20-án, pénteken vettünk Tőle végső búcsút az agárdi temetőben.

Gárdony város önkormányzat képviselő-testülete Klausz Gábor emlékének és munkásságának adózva posztumusz „Gárdony Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozott.

Halálával pótolhatatlan veszteség érte városunkat.

Klausz Gábor alpolgármestert Gárdony Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Gárdony Város Önkormányzata

„Nem csak egy kiváló kollégát, hanem egy igaz barátot is elvesztettem. Emlékét megőrzöm, megőrizzük.”

Komkósi József
Vörösmarty Mihály Könyvtár - címzetes igazgató

További rendezvények
© 2020 Gardonykultura.hu - Minden jog fenntartva! - design by Karma