tógazdálkodás, természeti környezet

Sorszám: 51
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat: printelt gépirat/ 10 lap/ A4
Térkép:
Kivágat:
jelzete: 51/2020
Szerző: X
Kapcsolódik-e:
Cím: Ahol télen is aratnak
Kiadó: X
Év (keletkezés ill. kiadás): é. n.
Téma: A Velencei-tó víz-, nád-, halgazdálkodásának rövid története a XVIII. század második felétől a XX. század második feléig
Tárgyszavak: víz, hal, nád, lecsapolás, Nádas-tó, Malom-folyás, dinnyési lecsapoló kanális, bárándi hosszú csatorna, kiszáradás (1834,) áradások (1838,) nagy jég (1863-64,) káptalan, "nádlás", halászati jog, Pákozdi Varsások, Kiss-halászok, tóbíró, tócsősz, Velencei-tavi Halászati Társulat, Dinnyés-Kajtori Tólecsapoló Társulat (1888), ornitológia, bukógát, délivasút, hínárosodás, vadászatok, Velencei-tavi Szabályozási Társulat, parcellázás, partrendezés, Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hivatal, Velencei-tavi Nádgazdálkodási Vállalat, nádvágó eszközök, halászeszközök, Velence-tavi halászati Szövetkezet, velencei Törekvés Halászati Tsz., horgászat
Személyek: Bőhm Ferenc vízépítő mérnök, Beszédes József főmérnök, gróf Esterházy János, Szerencsy István személynök, Horváth János tócsősz (1874), Matyókné tóbérlő, Herman Ottó, pákozdi halászok (ifjú Budai János, Budai József, Budai Mihály, Csizmadia János, Donner Károly, Hollós Mihály, Horváth Mihály, Lángi János, Lángi Mihály, Örsi János, Örsi József, Pőcze János, Sági József, Szabó Mihály, Szedlacsek József, Szijjártó János, Szomor János, Uhl János, Albert József), Chernel István, Radetzky Dezső, Klebelsberg Kunó, Cziráky Antal birtokos, gróf Széchényi Viktor főispán, Kleisztner Gusztáv ügyvéd, gróf Esterházy László, Csermák Kálmán mérnök, Klégl György csalai földbirtokos, Jankovich Miklós főispán, Széchenyi Zsigmond, Szőke ferenc halász , további halászok ( Ács István, Ángyás János, Ángyás és József, Ángyás Gábor, Csizmadia István, Csontos József, Dani János, Horváth Sándor, Kiss József, Kovács János, Paksi Imre, Pőcze János, Szőke Antal, Szűcs József, Tóth János, Törzsök Gábor)
Rögzítés dátuma: 2020/6/10
Hagyatékozó neve: KG© 2020 Gardonykultura.hu - Minden jog fenntartva! - design by Karma