történelem, helytörténet

Sorszám: 75
Kisnyomt:
Fénykép:
Képeslap:
Kézirat:
Térkép:
Kivágat: cikkgyűjtemény a Mi Újság? című helyi lapból illetve 1 cikk a LAP c. helyi újságból/ 31 lap/A4-A5
jelzete: 75/2020/1-31
Szerző: Szilvágyi Irén
Kapcsolódik-e:
Cím: Házak, emberek, története (sorozatcím)
Kiadó:
Év (keletkezés ill. kiadás): 1999-2001
Téma: Agárd régmúltja
Tárgyszavak: Nádasdy-kastély (75/2020/1), Nádasdy-uradalom (75/2020/9), Nádasdy-könyvtár, gőzeke-verseny (1882), Bóné Kálmán és a Bóné család (75/2020/2), Nádasdy-obeliszk (75/2020/3, 75/2020/6), agárdi vár (75/2020/3), halászat, szigogy (75/2020/4), Cserepes elnevezés (75/2020/4), halászati jog (75/2020/9), Velencei-tavi Halászati Társulat (75/2020/4), Singhoffer cég (75/2020/4), Nádasdy-féle parcellázás (75/2020/5), Nádasdy-féle Fürdő- és Sportegyesület (75/2020/5), mintaházak (75/2020/5), Vas utca (75/2020/5), Török Bálint utca (75/2020/5), Tél utca (75/2020/5), török kor (75/2020/7), pákozdiak Gárdonyban a török korban (75/2020/7), Dinnyés a török korban (75/2020/7), Dinnyés 1787-ben (75/2020/8), komáromi jezsuita rendház mint birtokos 1637-84 (75/2020/7, 75/2020/26), népszámlálás 1784-87 (75/2020/8), Gárdony 1787-ben (75/2020/8), vízimalom (75/2020/9), kocsma 1850-es évek (75/2020/9, 75/2020/11), Nádady-örökösök (75/2020/10), Magyar Lovaregylet (75/2020/10), szőlőművelés régen (75/2020/11), Belátó és Belső tér dűló Agárdon (75/2020/11), gárdonyi bor (75/2020/11), agárdi kápolna (75/2020/14, 75/2020/16), gárdonyi katolikus templom (75/2020/15), Gárdonyi Templomépítő Bizottság (75/2020/15), Gárdonyi Hölgybizottság (75/2020/15), gárdonyi katolikusok (75/2020/16), járdaépítés Agárdon 1930-as évek (75/2020/17), dinnyési katolikus templom (75/2020/18), Vajky György sírja (75/2020/18), gárdonyi református templom (75/2020/19), összeírások (75/2020/21), zsidók (75/2020/21), Velencei-tavi Újság 1938 (75/2020/22, 75/2020/31), zsidók (75/2020/21), tóvíz gyógyító hatása (75/2020/22), családi címerek (75/2020/23), egyesületek (75/2020/24), Református Jótékony Nőegyesület (75/2020/24), Gárdonyi Levente Egyesület 1926 (75/2020/24), Református Keresztény Ifjúsági Egyesület 1932 (75/2020/24), katolikus Leánykör 1933 (75/2020/24), katolikus Legényegylet 1933 (75/2020/24), Gárdonyi Önálló Iparoskör 1938 (75/2020/24), Gárdonyi Gazdakör 1937 (75/2020/24, 75/2020/31), Polgári Lövész Egylet 1930 (75/2020/24), Gárdonyi Fürdőegyesület (75/2020/24), adonyiak pere 1743 (75/2020/26), hornyákok (75/2020/26), Bikavölgyi széna (75/2020/26), székesfehérvári keresztesek 1193 (75/2020/27), csuti prépostság 1264 (75/2020/27), "terra Agárd" 1275 (75/2020/27), agárdi Strand szálló (75/2020/28), Zsemley-féle Aranysas Pensio (75/2020/28), Pajor hentes (75/2020/28), Nyakas bolt (75/2020/28), Puha Kálmán fűszerkereskedése (75/2020/28), építőanyag kereskedők (75/2020/28), vízgyűjtő terület (75/2020/30), gárdonyi népművészeti ház, Velencei-tavi Országos Szövetség (Vetosz), népművészet (75/2020/31),
Személyek: Károly János agárdi pap, történetító (75/2020/1, 75/2020/16, 75/2020/29), Daniss Zsigmond agárdi pap 1860 körül 75/2020/29), Gárdonyi Géza (75/2020/1, 75/2020/13, 75/2020/29), Ziegler Sándor (75/2020/1), Nádasdy család (75/2020/23), Nádasdy Lipót 75/2020/6, 75/2020/9, 75/2020/11, 75/2020/14, 75/2020/16, 75/2020/20), Forray Julianna (75/2020/3, 75/2020/6, 75/2020/20, (75/2020/23), Forray család (75/2020/23), Nádasdy Ferenc (75/2020/1, 75/2020/10, 75/2020/11, 75/2020/25),I. Nádasdy Tamás 1837-1856 (Ferenc testvére) (75/2020/12), II. Nádasdy Tamás (75/2020/10), Nádasdy Tamásné Weincheim (Wencheim) Mária (75/2020/10), ifj. Nádasdy Ferenc (75/2020/10), Nádasdy Ilona (75/2020/10), Nádasdy Katalin (75/2020/10), Nádasdy Mária (75/2020/10), Nádasdy Pál (75/2020/10) Nádasdy László (75/2020/10), Kemény Gábor miniszter (75/2020/1), Zichyek (75/2020/1), Odescalchy herceg (75/2020/1), Puskás Ferenc feltaláló és Horner István (75/2020/1), Bóné Kálmán és a Bóné család (75/2020/2, 75/2020/23), Bóné Géza (75/2020/23), Terei György régész (75/2020/3), Kőnig Frigyes (75/2020/3), Fényes Elek 1851 (75/2020/4, 75/2020/21), Pesty Frigyes (75/2020/21) Hermann Ottó (75/2020/4), Gestetner testvérek halászbérlők (75/2020/4), Széchenyi István (75/2020/6), Waldstein János (75/2020/6), Várdai Mihály birtokos 1543 előtt (75/2020/7), Bakith Pál birtokos 1581 (75/2020/7), Istváni Ambrus 1582 (75/2020/7), Csóri Máté 1582 (75/2020/7), Peregdi Gergely 1582 (75/2020/7), Bíró Demeter 1582 (75/2020/7), Kis Balázs 1582 (75/2020/7), Bényi Miklós (75/2020/7), Jakusith-pasa 1637 (75/2020/7), Somogyi József és Péter halászbérlők 1850 (75/2020/9), Freindl Ferenc gárdonyi kocsmabérlő 1853-57 (75/2020/9), László István malombérlő 1854-57 (75/2020/9) Mátyók Zsigmond (75/2020/11), Babay Kálmán író XIX. sz (75/2020/13), Bóné Rudolf festő XIX-XX. század (75/2020/13), Csóka István festő (75/2020/13), Farkas József teológus (75/2020/13), Hesz János Mihály festő (75/2020/14), Gárdony Alfréd (75/2020/15), Deres Istvánné (75/2020/15), Dobosi Ferenc lelkész (75/2020/15), Goszleth Lajos építészmérnök (75/2020/15), Szilassy Antal ácsmester (75/2020/15), Markovits Sándor építési vállalkozó (75/2020/15), Palka József üvegfestő (75/2020/15), Doroszlai Béla esperes, Heller András főszolgabíró (75/2020/15), Ürményi Miksa földbirtokos (75/2020/16) Ürményi József földbirtokos (75/2020/23), Ürményi család (75/2020/23), Farkas Imre agárdi pap, később püspök 1814-16 (75/2020/16), Czirákyak (75/2020/16), Esterházyak, (75/2020/16), Meszlényiek (75/2020/16), Gárdonyi Lajos református tanitó 1938 (75/2020/17), Vajky György felsőörsi prépost 1824 (75/2020/18), Simonyi Pál nagyprépost 1824 (75/2020/18), Kutassy József özvegye (75/2020/18), Pauer János (75/2020/18), Molnár Tibor építészmérnök (75/2020/18), Meszlényi János szolgabíró 1782 (75/2020/19), Hrabovszki Gáspár esküdt 1782 (75/2020/19), Német Péter táblabíró 1782 (75/2020/19), Szalai János pázmándi plébános 1782 (75/2020/19), Magyary család 1851 (75/2020/21), Kaszap család 1851 (75/2020/21), Kovács család gárdonyi birtokos 1851 (75/2020/21), Bóné István bíró 1864 (75/2020/21), József főherceg 1938 (75/2020/22), Széchenyi Viktor főispán 1938 (75/2020/22), Griger Miklós apát, országgyűlési képviselő 1938 (75/2020/22), Kisrákói Tibor ügyvéd 1938 (75/2020/22), Simon Sándor orvos, egyetemi tanár 1938 (75/2020/22), Richter Margit védőnő 1938 (75/2020/22), Fái Géza 1938 (75/2020/22), Sternthall Ferenc 1743 adonyi birtokos (75/2020/26), Adorián György adonyi birtokos (75/2020/26), Ribics Xavér Ferenc jezsuita rendház főnök 1743 (75/2020/26), "agárdi" Zakalus János 1462 (75/2020/27), Deutsch Miksa építőanyag kereskedő (75/2020/28), Schusdek és Vajda fakereskedők (75/2020/28), Császár István ács, Balogh testvérek építési vállalkozók (75/2020/28), Nyakas István bolttulajdonos (75/2020/28), Puha Kálmán fűszer és csemegekereskedő (75/2020/28), Pajor Lajos agárdi hentes (75/2020/28), Sigray István birtokos (75/2020/24, 75/2020/31), Antal Dezső építész (75/2020/31), Latabár Károly iparmúvész (75/2020/31),
Rögzítés dátuma: 2020/6/18
Hagyatékozó neve: KG© 2020 Gardonykultura.hu - Minden jog fenntartva! - design by Karma