Munkatársat keresünk

A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ – Klausz Gábor Könyvtára
pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.


A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, három hónap próbaidővel


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A munkavégzés helye: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Olvasószolgálati munka, a tevékenységgel összefüggően kölcsönzés, tájékoztatás, állományfejlesztés, közösségfejlesztés. Előnyt jelent könyvtári programok, események szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat és helytörténeti feltáró munkában való jártasság, helyismeret, közösségi média oldalak felhasználói szintű ismerete intézményi kommunikációhoz.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Mt. vonatkozó részei az irányadók, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
Szakirányú felsőfokú végzettség (Informatikus-könyvtáros, könyvtáros diploma)
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Felhasználói szintű internetes alkalmazások
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szakmai tapasztalat könyvtári munkahelyen
Textlib rendszer ismerete
Idegennyelv ismeret

Elvárt kompetenciák:
Kiváló kommunikációs készség, team-munka,
Rugalmasság, igényesség, önálló munkavégzés, kreativitás, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (munkába állás feltétele, előzetesen nem kötelező csatolni)
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. október 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Klausz Gábor Könyvtár címére történő megküldésével (2483 Gárdony, Szabadság út 14.)
E-mailen: Ocsenás Péterné igazgató részére: katiocsenas@gmail.com
Személyesen: nyitvatartási időben, a könyvtárban, 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jávorfi Róbert vezető könyvtáros nyújt a (22)570-067-es telefonszámon; gardteka@gmail.com E-mail címen vagy személyesen a könyvtárban (2483 Gárdony, Szabadság út 14.).

Az Intézmény a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából, a pályázó pályázati anyagában szereplő személyes adatait a 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése alapján az állásra jelentkezők önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A pályázati anyagot a kiválasztási eljárás során az Intézmény vezetője, szervezeti egységének vezetője, illetve az intézményvezető által megjelölt vezető munkatárs ismerheti meg. Amennyiben a munkakör betöltésére az Intézmény nem Önt választotta, személyes adatai a pályázati eljárást követően törlésre kerülnek. Amennyiben Ön külön nyilatkozatban kéri, önéletrajza a későbbi álláslehetőségek betöltése érdekében megőrzésre kerül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

Letölthető pdf formátumban

További rendezvények
© 2020 Gardonykultura.hu - Minden jog fenntartva! - design by Karma