Petőfi 2024 pályázat - foglalkozások, programok áprilisban

Magyar Nemzeti Levéltár a legtöbb forrást, adatot őrző közgyűjtemény hazánkban, olyan információforrás birtokában van tehát, amelynek segítségével a múlt különböző szempontú és célú megismerése minden állampolgár számára akár részletekbe menően is lehetséges. E lehetőség akkor vehető igénybe hatékonyan, ha a kutató eligazodik az őrző intézményben, ha tudja, hogy mit, hol és hogyan érdemes keresnie. Az MNL egyre több digitális tartalmat publikál, egyre szélesebb tere nyílik az egyéni érdeklődési körnek megfelelő kutatásoknak, és az adatbázisok átgondolt, logikus ismertetése és használatuk bemutatása nagyban segítheti a jövendő és a jelen kutatóinak munkáját.
A levéltár munkatársai klubfoglalkozás keretében korlátozottan eredeti források és másolatok segítségével, de alapvetően a digitális gyűjteményre, online adatbázisokra támaszkodva, annak bemutatásával ismertetik az intézményben rejlő lehetőségeket, és végigvezetik az érdeklődőket az online kutatás lépésein.
A helyi identitástudat erősítését célzó klubfoglalkozások elméleti és gyakorlati tudásátadás révén valósulnak meg. Az adatbázisok szerkezetének felépítésén túl helyi példákkal szemléltetve mutatják be a levéltári iratanyag sokszínűségét és tartalmának hasznosíthatóságát. A foglalkozásokon résztvevők számára a levéltár munkatársai szakmai tanácsadói és szolgáltatói tevékenységgel is rendelkezésre állnak.
A felnőttek számára tervezett klubfoglalkozások során a résztvevők olyan módszertani ismereteket sajátíthatnak el, amelyek segítségével később önállóan végezhetnek akár családtörténet-kutatást, akár a lokális történelem különböző szempontú művelésére is képesek lesznek (pl. iskolatörténet, egyháztörténet, településtörténet, helyi gazdasági és társadalmi kutatások, nemzetiségkutatás stb.).
A Magyar Nemzeti Levéltár több mint 70 adatbázisában online elérhető 20 millió digitalizált állományának megismertetésével és a kutatási lehetőségek online kiterjesztésével a településen élők számára is lehetővé válik a forrásanyagokhoz való hozzáférés, valamint azok használata és értelmezése. A felhasználók tudása bővíthető lesz, s mindezzel párhuzamosan erősödik személyes, közösségi és nemzeti identitásuk is.
A főbb átadandó ismeretanyag: a magyarországi közgyűjtemények és azon belül kiemelten az MNL által őrzött források ismertetése (mit, hol érdemes keresni, milyen szerkezetben); az alapvető források adattartalma; a digitalizált források fellelhetősége és az adatbázisok használata; főbb kutatási témák és speciális forrásaik; az általános és a speciális, illetve a helyi adatbázisok; kutatásmódszertani alapok; a feltárt adatok feldolgozásának lehetőségei és hasznosításának, publikálásának módja (informatikai lehetőségek; cikkek, kiadványok, online tartalomszolgáltatás); a forrásokban rejlő történeti érték, és érdekesség (szórakoztatva tanulás) lehetőségének megmutatása. A foglalkozásokra regisztrálni - a katiocsenas@gmail.com elérhetőségen lehet.

A települési értékek feltárása keretében a Magyar Nemzeti Levéltár kezdeményezi a település meghatározó épületeinek és tereinek fotózását, amelyek a helyi közösségi tudat fontos elemei.
A történelmi fotóklub célja: egy-egy település történeti, kulturális, építészeti vagy éppen életmódtörténetileg fontos értékeinek megörökítése, a fotógyűjtéssel kapcsolatos alapinformációk átadása, a közös fotókincs megmentésének ösztönzése
Átadandó ismeretek, információk: a fotótörténet és fotózás alapjai, helytörténeti ismeretek (mit érdemes megörökíteni és miért), állományvédelem és gyűjteménygyarapítás lehetősége, kapcsolódás más projektelemekhez.
A település lakóinak aktivitására építve digitális fotók készülhetnének az épületek, terek, emlékművek, temetők jelen állapotáról, a település képét meghatározó objektumokról.
Javasolt objektumok: megye-, és városházák, községházák; templomok, kápolnák, iskolaépületek, laktanyák, egyéb középületek, köztéri szobrok (különös tekintettel az áthelyezett műalkotásokra), restaurálás előtt és utáni műemléképületek, áruházak, üzletek portáljai; parkok; bármely, az elmúlt évtizedekben a korábbitól eltérő, más/új funkciót kapott objektumok, különös tekintettel belvárosi, központi fekvésű és/vagy műemlék jellegű épületekre, és azok részleteire.
A levéltár szakmai bázisára épülő munkában akár korabeli fotók mellé társítva megjeleníthető a változás. A program felhívja a figyelmet a történelmi épületekre, közösségi terekre, ugyanakkor az archiválás, levéltári megőrzés jelentőségére is. Az elkészülő felvételek révén a település lakói maguk is aktívan gyarapíthatják a levéltári gyűjteményt. Az elkészült képanyagból kiállítás készíthető a helyi közművelődési intézményben, online közzététel formájában szélesebb érdeklődő közönség számára is elérhető módon.

További rendezvények
© 2020 Gardonykultura.hu - Minden jog fenntartva! - design by Karma